Ogólnopolski Związek Bezrobotnych

projekt: http://szablony.atcsites.com

Księga gości ::  Ogłoszenia ::  Forum dyskusyjne ::  Publicystyka ::  Galeria Zdjęć ::  Flash ::  Linki do stron ::  Pliki do pobrania ::  Panel

projekt: http://szablony.atcsites.com

Zarząd Główny OZB

Statut

KRS

Deklaracja Ideowa

Deklaracja członkowska

Skład Zarządu

Księgowość

Współpraca

Porozumienia

Przynależność do innych organizacji

Założenie oddziału

Protokoły pokontrolne

Sprawozdania

Inicjatywy Zarządu Głównego

Źródła finansowania

Działalność OZB

Inicjatywy społeczne

Działania Nadzorcze

Ruch przeciw bezradności społecznej

Poradnia Obywatelska

Infotelefon

Stop Rasizmowi

Ekonomia Społeczna

Programy

projekt: http://szablony.atcsites.com

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO oraz PREZESI ODDZIAŁÓW oraz pozostali członkowie Zarządu i stowarzyszenia nie są pracownikami, i z tego tytułu nie pobierają żadnego wynagrodzenia za swoją działalność.

Bieżące utrzymanie biur oraz nieodpłatne usługi świadczone na rzecz osób bezrobotnych pokrywane są z dochodów statutowych, czyli ze składek członkowskich i odpłatnej działalności statutowej!

Głównym źródłem pozyskiwania środków finansowych są składki członkowskie, ponieważ zrzeszamy osoby bezrobotne środki finansowe pozyskiwane z tego tytułu są znikome w stosunku do realizowanych zadań. Staramy się pozyskiwać środki na realizacje programów specjalnych, składając wnioski dotacyjne do różnych konkursów ogłaszanych przez instytucje publiczne, fundacje lub inne organizacje grantodawcze, jednak środki pozyskiwane z tych źródeł są przeznaczone na wykonanie konkretnego zadania i nie są przeznaczane na bieżące opłaty i finansowanie usług nieodpłatnych na rzecz osób do tego uprawnionych.

JAK ZOSTAĆ SPONSOREM ?

Jeśli uważasz, że to co robimy jest pożyteczne - możesz wesprzeć naszą działalność, wpłacając pieniądze na nasze konto :
Kredyt Bank S.A. 11 1500 1719 1217 1002 8224 0000
koniecznie z dopiskiem ,,SKŁADKA".
Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

projekt: http://szablony.atcsites.com

Warmińsko-Mazurskie

Ełk

Nowe Miasto Lubawskie

Olsztyn

Pomorskie

Zachodnio-Pomorskie

Lubuskie

Kostrzyn n/Odrą

Zielona Góra

Mazowieckie

Marki

Warszawa

Podlaskie

Lubelskie

Chełm

Łódzkie

Łódź

Sieradz

Dolnośląskie

Wrocław

Opolskie

Namysłów

Śląskie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Jasło

Małopolskie

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OZB

Strona główna