Ogólnopolski Związek Bezrobotnych

projekt: http://szablony.atcsites.com

Księga gości ::  Ogłoszenia ::  Forum dyskusyjne ::  Publicystyka ::  Galeria Zdjęć ::  Flash ::  Linki do stron ::  Pliki do pobrania ::  Panel

projekt: http://szablony.atcsites.com

Zarząd Główny OZB

Statut

KRS

Deklaracja Ideowa

Deklaracja członkowska

Skład Zarządu

Księgowość

Współpraca

Porozumienia

Przynależność do innych organizacji

Założenie oddziału

Protokoły pokontrolne

Sprawozdania

Inicjatywy Zarządu Głównego

Źródła finansowania

Działalność OZB

Inicjatywy społeczne

Działania Nadzorcze

Ruch przeciw bezradności społecznej

Poradnia Obywatelska

Infotelefon

Stop Rasizmowi

Ekonomia Społeczna

Programy

projekt: http://szablony.atcsites.com

Internetowy Telefon Zaufania

Od 01.09.2005 Ogólnopolski Związek Bezrobotnych uruchomia INFORMACYJNY TELEFON ZAUFANIA - numer 621 20 93 w każdy poniedziałek od 17,00- 19,00

W ten sposób będziemy świadczyli doraźną pomoc, gwarantującą możliwość anonimowej rozmowy telefonicznej lub kontaktu internetowego( mail, gg, telefon internetowy Skype) osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, społecznej lub psychologicznej. Pomoc w pokonaniu własnego osamotnienia, uzależnienia, depresji, poczucia bezradności i beznadziejności. Informacyjny Telefon Zaufania skierowany jest przede wszystkim do osób w trudnej sytuacji życiowej szczególnie z terenu Powiatu Ełk, a także z trenu całego kraju. Uważamy , że kontakt z ITZ będzie prostym i szybkim sposobem na uzyskanie pomocy przez osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Będzie szczególnie pomocny dla ludzi, którzy nie dostrzegają żadnej możliwości rozwiązania swojego problemu. Na prośbę osoby telefonującej lub w drodze korespondencji mailowej, dyżurujący pracownik może skierować sprawę do odpowiednich służb, instytucji lub poinformuje o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu. ITZ zainicjuje nową formę poradnictwa obywatelskiego, poprzez świadczenie doraźnej pomocy w przezwyciężaniu bezradności społecznej z wykorzystaniem możliwości teleinformatycznych, na zasadzie połączenia poradnictwa w drodze kontaktu bezpośredniego- podczas dyżuru obywatelskiego w ramach działalności Centrum Inicjatyw Obywatelskich - z poradnictwem telefonicznym oraz wykorzystaniem możliwości informatycznych. Bazując na twierdzeniu M.P. Warrena, że "Tajemnica pomocy osobie będącej w silnym stresie tkwi w fakcie, że osoba ta odzyskuje zaufanie do siebie w momencie, gdy jest wysłuchana z uwagą przez innych " w rezultacie Informacyjny Telefon Zaufania stanowić będzie wsparcie dla wszystkich bezradnych wobec przeżywanych problemów, szczególnie dla tych, którzy nie chcą albo nie mogą podzielić się nimi z rodziną lub znajomymi, umożliwi anonimową wymianę myśli tym osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, społecznej lub psychologicznej i którzy próbują pokonać własne osamotnienie, uzależnienia, depresje itp. Jesteśmy przekonani, że uruchomienie INFORMACYJNEGO TELEFONU ZAUFANIA jest niezbędnym działaniem w tak dużym ośrodku miejskim, zważywszy przy tym na brak w naszym Powiecie standardowego telefonu zaufania oraz biorąc pod uwagę odległości dzielące Ełk od dużych aglomeracji miejskich( wojewódzkich ). Uważamy, że w ten sposób w wielu przypadkach zapobiegniemy ludzkiej tragedii, przyczynimy się do niwelowania przyczyn pogłębiającej się ludzkiej bezradności, wpłyniemy na poprawę świadomości społecznej oraz aktywizację lokalnej społeczności.

Dyżury telefoniczne w poniedziałek w godz.17,00- 19,00

Obsługa poradnictwa internetowego codziennie - od 01.09.2005 r. wejście ze strony bezpośrednio http://www.infotelefon.int.pl/

projekt: http://szablony.atcsites.com

Warmińsko-Mazurskie

Ełk

Nowe Miasto Lubawskie

Olsztyn

Pomorskie

Zachodnio-Pomorskie

Lubuskie

Kostrzyn n/Odrą

Zielona Góra

Mazowieckie

Marki

Warszawa

Podlaskie

Lubelskie

Chełm

Łódzkie

Łódź

Sieradz

Dolnośląskie

Wrocław

Opolskie

Namysłów

Śląskie

Świętokrzyskie

Podkarpackie

Jasło

Małopolskie

Wszelkie prawa zastrzeżone dla OZB

Strona główna